Wat

Wanneer iemand met psychische problemen in de hulpverlening terecht komt, gaat vaak alle aandacht naar deze persoon. Daarnaast verdienen familie en zeker de kinderen ook de juiste ondersteuning en hulp.

Daarom is Koppeling er voor deze kinderen. De vzw organiseert groepsbijeenkomsten en activiteiten om Kinderen van Ouders met Psychische Problemen samen te brengen. Hier leren ze elkaar kennen en kunnen ze van elkaar leren. Daarenboven ondervinden de kinderen dat ze niet alleen zijn. Koppeling begeleidt de kinderen op een leerrijke en speelse manier. Wanneer een kind nood heeft aan professionele ondersteuning, gaat Koppeling samen op zoek naar een KOPP professional met ervaring!

Daarnaast zet Koppeling zich via verschillende kanalen in om deze kwetsbare maar veerkrachtige groep kinderen meer bekendheid te geven. Koppeling streeft naar een vaste plek voor KOPP binnen de hulpverlening. Maar ook op scholen en andere organisaties die met kinderen werken tracht Koppeling de thematiek van KOPP meer bekendheid te geven.

“Koppeling gelooft in de krachten en mogelijkheden van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen”

Ontdek ons aanbod hier!