Historiek

Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van Kinderen van Ouders met een Psychische Problematiek later zelf (tijdelijk) hulp nodig hebben. KOPPELING gelooft er in dat wanneer er veel sterker wordt ingezet op het preventief ondersteunen van deze kinderen, deze cijfers drastisch kunnen zakken. Zo blijkt keer op keer dat het versterken en uitbreiden van de protectieve factoren van deze kinderen en hun omgeving, een aanzienbaar effect heeft. Dit bewijst de toch ook grote groep kinderen die opgroeien tot krachtige en stabiele volwassenen.

KOPPELING wil deze groep kinderen alleen maar zien groeien door het preventief versterken van KOPP. En dit kan mede door hulp van ouders, grootouders, vrienden maar ook hulpverleners. Daarom zet KOPPELING zich in om al deze doelgroepen te bereiken. Enkel zo krijgen KOPP de kans die ze verdienen. De kans op het opgroeien tot een stabiele en levenslustige volwassene.

Ondanks de groeiende aandacht en zorg voor mensen met een psychische problematiek, bestaat er een groot tekort aan hulp voor de naasten en zeker de kinderen van deze personen. Vanuit een voelbaar tekort aan hulpverlening maar voornamelijk een voelbaar onweten over KOPP, is KOPPELING geboren.

KOPPELING gelooft sterk in de veerkracht en felixibileit van KOPP. Maar ook deze kinderen hebben nood aan een veilige basis van waaruit ze kunnen ontwikkelen tot een stabiele volwassene. En daar wil KOPPELING voor zorgen.